Tvrtka  Sjedište/adresa 

VODE VRBOVSKO društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju       

VODE VRBOVSKO d. o. o.

Željeznička Ulica 1/A, 51326 Vrbovsko

  Predmet poslovanja

 • djelatnosti javne vodoopskrbe
 • djelatnosti javne odvodnje
 • djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
 • izvođenje priključka
 • umjeravanje vodomjera
 • proizvodnja energije za vlastite potrebe ako udovoljava uvjete iz posebnih propisa
 • djelatnosti uzrokovanja i ispitivanja kvakvoće vlastitih otpadnih voda

Pravni odnosi

Osnivački akt:

 • Izjava o usklađenju sastavljena je dana 27. prosinca 1995. godine.
 • Odlukom člana društva od dana 03. lipnja 2003. godine izmijenjene su odredbe Izjave o usklađenju u čl. 1. st. 2., čl. 5. st. 2., čl. 16. st. 1. te čl. 19. - odredbe o osnivaču i broju članova nadzornog odbora. Pročišćen tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
 • Odlukom člana društva od dana 14. srpnja 2004. godine izmijenjene su odredbe Izjave o usklađenju u dijelu koji se odnosi na predmet poslovanja - djelatnosti. Pročišćen tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
 • Odlukom skupštine društva od 16. veljače 2012. godine Izjava o osnivanju izmijenjena je u čl. 4. (predmet poslovanja-djelatnosti) i čl. 5. (temeljni kapital). Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
 • Odlukom skupštine društva od 15. studenoga 2012. godine Izjava o osnivanju izmijenjena je u čl. 5. koji se odnosi na temeljeni kapital društva. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
 • Odlukom Skupštine društva od 19. veljače 2014. godine Izjava o osnivanju izmijenjena je u cijelosti te u pročišćenom tekstu dostavljena u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

 • Odlukom skupštine društva od 16. veljače 2012. godine povećan je temeljni kapital društva za visinu temeljnog kapitala društava koja se pripajaju sa iznosa od 10.865.000,00 kn za ukupan iznos od 6.332.000,00 kn na iznos od 17.197.000,00 kn.
 • Odlukom skupštine društva od 15. studenoga 2012. godine temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 17.197.000,00 kn za iznos od 1.030.300,00 kn na iznos od 18.227.300,00 kn.
 • Odlukom Skupštine društva od 19. veljače 2014. godine smanjen je temeljni kapital društva zbog podjele društva odvajanjem s osnivanjem novog društva sa iznosa od 18.227.300,00 kn za iznos od 7.362.300,00 kn na iznos od 10.865.000,00 kn.
 • Odlukom Skupštine društva od 2. lipnja 2016. godine smanjen je temeljni kapital društva na pojednostavljeni način sa iznosa od 10.865.000,00 kn za iznos od 1.500.000,00 kn na iznos od 9.365.000,00 kn.
 • Odlukom Skupštine od 7. prosinca 2016. godine smanjen je temeljni kapitala za vrijednost isknjiženja zgrade mrtvačnice Vrbovsko, u iznosu od 577.100,00 kn, sa 9.365.000,00 kn na 8.787.900,00 kn.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi
Subjektu upisa pripojena su društva
- BIJELA KOSA d. o. o. Vrbovsko, Goranska 1, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 040219410 - OIB 81196583871 Trgovačkog suda u Rijeci te društvo
- PODUZETNIČKI CENTAR d. o. o. Vrbovsko, Goranska 1, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 040235900 - OIB 94069271090 Trgovačkog suda u Rijeci
temeljem Ugovora o pripajanju od 16. veljače 2012. godine, Odluke o pripajanju društva preuzimatelja od 16. veljače 2012. godine i Odluke o pripajanju društava koja se pripajaju od 16. veljače 2012. godine.
Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Statusne promjene: podjela subj. upisa odvaj. s osnivanjem
Skupština društva je dana 19. veljače 2014. godine odobrila Plan podjele i donijela Odluku o podjeli društva odvajanjem s osnivanjem društva KOMUNALAC d.o.o. Vrbovsko, Željeznička ulica 1/a.
Na novo društvo nastalo podjelom su preneseni dijelovi imovine, obveza i pravnih odnosa subjekta upisa kao društva koje se dijeli na način određen planom podjele, a da društvo koje se dijeli ne prestaje.
Članovi društva koje se dijeli Odlukom o podjeli usvojenom na skupštini društva dana 19. veljače 2014. godine usvojili su odluku kojom se odriču izvješća uprave i nadzornog odbora o podjeli društva i od prava na pobijanje odluke o podjeli ili povezivanju na ništetnost iste odluke.

Ostali podaci

 • Subjekt do sada upisan u reg. ulošku broj 1-947-00 Trgovačkog suda u Rijeci.
 • Upozoravaju se vjerovnici društava koja sudjeluju u pripajanju daje se osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu tražiti da im se podmire potraživanja. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih potraživanja.

Zabilježbe

Zabilježbe
Redni broj zabilježbe: 1
- Plan podjele zaprimljen u sudskom registru 13. prosinca 2013. godine pod posl. br. R3-16328/13.

 
 
 
 
 

Ispis E-mail

logo

Vode Vrbovsko d.o.o
Željeznička ulica 1A, 51326 Vrbovsko
OIB: 49090879289

Odaberite jezik