Tvrtka  Sjedište/adresa 

VODE VRBOVSKO društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju       

VODE VRBOVSKO d. o. o.

Željeznička Ulica 1/A, 51326 Vrbovsko

Izjava o osnivanju

bookKliknite na ikonu za pregled dokumenta

Nadležni sud

Trgovački sud u Rijeci

MBS

040134405

OIB

49090879289

Status

Bez postupka

Temeljni kapital

8.787.900,00 kuna

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

  Predmet poslovanja

 • djelatnosti javne vodoopskrbe
 • djelatnosti javne odvodnje
 • djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
 • izvođenje priključka
 • umjeravanje vodomjera
 • proizvodnja energije za vlastite potrebe ako udovoljava uvjete iz posebnih propisa
 • djelatnosti uzrokovanja i ispitivanja kvakvoće vlastitih otpadnih voda

Osnivači/članovi društva

GRAD VRBOVSKO
Vrbovsko, Ulica hrvatskih Branitelja 1

OIB: 15154087569

 • jedini član d.o.o.

Skupština društva

 1. Dražen Mufić, dipl. ing. - gradonačelnik Grada Vrbovskog
 2. Ljubomir Cindrić, dipl. oec. - voditelj Odsjeka za proračun i financije i gospodarstvo Grada Vrbovskog
 3. Nevenko Žagar, dipl. oec. - voditelj Odsjeka za komunalni sustav Grada Vrbovskog

Odluke skupštine evidentiraju se u knjizi odluka skupštine u koju mogućnost neposrednog uvida imaju svi zainteresirani subjekti uz prethodnu najavu svakim radnim danom. Neposredan uvid u knjigu odluka skupštine mogu istovremeno izvršiti do 2 osobe.

Rad službenih tijela je javan, a  njihovom  radu, uz prethodnu najavu, te zbog limitiranog kapaciteta prostora, može istovremeno sudjelovati do 5 zainteresiranih osoba.

 

SJEDNICE SKUPŠTINE

2020. godina

 1. Financijski izvještaj za period 1.1.-30.9.2020.g.
 2. Prve izmjene Plana gradnje za 2020. g.
 3. Odluka o opozivu i imenovanju članova nadzornog odbora
 4. Poslovni plan za 2021. godinu
 5. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. g.
 6. Odluka o izmjeni odluke o ograničenoj primjeni materijalnih prava radnika
 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 1.1.-30.6.2020. GODINE
 2. Odluka o imenovanju revizorskog društva za provedbu revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu
 3. Procjena troškova rekonstrukcije zgrade I.G.Kovačića 78, DIO 1
 4. Ponuda kredita i dio tražene prateće planske dokumnetacije
 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 1.1 – 31.12.2019. GODINE VODE VRBOVSKO D.O.O.
 2. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA VODA VRBOVSKO d.o.o. O OBAVLJENOM NADZORU VOÐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE
 3. IZVJEŠĆE O RADU VODA VRBOVSKO D.O.O. ZA 2019. GODINU
 4. Izviješće o reviziji Prijave podataka o ekonomičnnsti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2019. godinu
 5. IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA VIŠIM OD 200.000,00 KN (bez PDV-a)
 6. Revidirani godišnji financijski izvještaj društva za period koji je završio 31.prosinca 2019. zajedno s Izvještajem neovisnog revizora (obveznik primjene HSFI)
 7. ODLUKa o raspodjeli dobiti za 2019. godinu
 8. ODLUKa o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu
 9. PRAVILNIK o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u javnom isporučitelju vodnih usluga Vode Vrbovsko d.o.o.
 1. ODLUKA O OGRANIČENOJ PRIMJENI MATERIJALNIH PRAVA RADNIKA U DRUŠTVU VODE VRBOVSKO d.o.o.
 1. ODLUKA O UMANJENJU PLAĆA RADNIKA U DRUŠTVU VODE VRBOVSKO d.o.o.
 1. ODLUKA O MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NA GOSPODARSTVO USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

2019. godina 
 
 
   

2018. godina


 

2017. godina

 
 

2016. godina

SJEDNICE  USVOJENE ODLUKE 


2015. godina

SJEDNICE  USVOJENE ODLUKE 
 
 
 
 
   

2014. godina

SJEDNICE
USVOJENE ODLUKE
 

 

Nadzorni odbor

MARIJAN TKALČEVIĆ, predsjednik  nadzornog odbora

Vrbovsko, Dobra 6
Datum rođenja 14. prosinca 1981. godine
OIB 29510769513, predsjednik  nadzornog odbora

 

BORIS GUDAC, zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Jablan, Jablan 55
Datum rođenja 19. listopada 1967. godine
OIB 10246949684

 

MARIJA JANČAN, član  nadzornog odbora

Vrbovsko, Ulica kralja Tomislava 21
Datum rođenja 15. rujna 1942. godine
OIB 02389736410

 

 • sukladno Odluci skupštine od 7. travnja 2015. godine

Odluke nadzornog odbora evidentiraju se u knjizi odluka nadzornog odbora u koju mogućnost neposrednog uvida imaju svi zainteresirani subjekti uz prethodnu najavu svakim radnim danom. Neposredan uvid u knjigu odluka nadzornog odbora mogu izvršiti do 2 osobe.

Rad službenih tijela je javan, a  njihovom  radu, uz prethodnu najavu, te zbog limitiranog kapaciteta prostora, može istovremeno sudjelovati do 5 zainteresiranih osoba.

SJEDNICE NADZORNOG ODOBRA

2015. godina

 SJEDNICE  USVOJENE ODLUKE
 
 

2016. godina

 SJEDNICE  USVOJENE ODLUKE
   
   

2017. godina

 SJEDNICE  USVOJENE ODLUKE
 
 
 

 

2018. godina

 SJEDNICE  USVOJENE ODLUKE 

2019. godina

 SJEDNICE  USVOJENE ODLUKE

 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 1.1 – 31.12.2018. GODINEVODE VRBOVSKO D.O.O.
 2. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA VODA VRBOVSKO D.O.O.O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. GODINE
 3. IZVJEŠĆE O RADU VODA VRBOVSKO D.O.O. ZA 2018. GODINU
 4. TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 1.1.-31.3.2019. GODINE
 5. IZVJEŠĆE O REVIZIJI PRIJAVE PODATAKA O EKONOMIČNOSTI U DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE ZA 2018. GODINU
 6. REVIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA ZA PERIOD KOJI JE ZAVRŠIO 31.PROSINCA 2018. ZAJEDNO S IZVJEŠTAJEM NEOVISNOG REVIZORA


 1. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA DUGOROČNO ZADUŽENJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODE VRBOVSKO D.O.O.
 2. ODLUKA O USVAJANJU PRVIH IZMJENA PLANA PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA VODE VRBOVSKO D.O.O.
 3. POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 1.1-30.6.2019. GODINE VODE VRBOVSKO D. O. O.
 4. ODLUKA O KUPNJI POSLOVNE ZGRADE I PRIPADAJUĆEG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU PREHRAMBENOG INDUSTRIJSKOG KOMBINATA D.D. RIJEKA

 
 1. ODLUKA O PRIJEDLOGU IMENOVANJA OVLAŠTENOG REVIZORA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019. GODINU

 
 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD 1.1. DO 30.9.2019. GODINE
 2. ODLUKA O USVAJANJU PRIJEDLOGA ZA RASHODOVANJE DUGOTRAJNE IMOVINE
 3. POSLOVNI PLAN VODA VRBOVSKO D.O.O. ZA 2020. GODINU
 4. ODLUKA O USVAJANJU PRIJEDLOGA OTPIS POTRAŽIVANJA PO PRAVOMOĆNOJ SUDSKOJ PRESUDI P-69/2017-9

 

2020. godina

 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 1.1 – 31.12.2019. GODINE VODE VRBOVSKO D.O.O.
 2. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA VODA VRBOVSKO d.o.o. O OBAVLJENOM NADZORU VOÐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE
 3. izviješće o reviziji Prijave podataka o ekonomičnnsti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2019. godinu
 4. Revidirani godišnji financijski izvještaj društva za period koji je završio 31.prosinca 2019. zajedno s Izvještajern neovisnog revizora (obveznik primjene HSFI)
 5. TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 1.1.-31.3.2020. GODINE VODE VRBOVSKO D.O.O.
   
 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 1.1.-30.6.2020. GODINE
 2. Pravilnika o radu Društva Vode Vrbovsko d.o.o.
 3. Odluka o usvajanju I. izmjenama Plana prihoda i rashoda društva Vode Vrbovsko d.o.o.
 4. Odluka o prijedlogu imenovanja ovlaštenog revizora godišnjih financijskih izvještaja društva za 2020. godinu
 1. poslovni plani za 2021. godinu
 2. Financijski izvještaj za period 1.1.2020. - 30.9.2020. godine
 3. Odluka o usvajanju Prijedloga za trajni otpis dijela ovršenih potraživanja od kupaca
 4. odluka o usvajanju Prijedloga za otpis dijela redovnih potraživanja od kupaca
 5. IzvEšĆE NADzoRNoG oDBoRA voDA vRBovsKo d.o.o. o oBAvLJENoM NADzoRU voĐENJA PosLovA DRUšTVA U 2020. GODINI

 

 

 

Osobe ovlaštene za zastupanje

Nikolina Mamula, mag. ing. aedif.

 • direktor
  • zastupa pojedinačno i samostalno temeljem Odluke od 4. prosinca 2014. godine, s danom 1. siječnja 2015. godine

    

 

Dodijeljena bespovratna sredstva, sponzorstva, donacije i druge pomoći

2020. godina

 1. Donacija prehrambenih proizvoda Caritasovoj pučkoj kuhinji Župe svetog Ivana Nepomuka - Vode Vrbovsko d.o.o.

 

Pravni odnosi

Osnivački akt:

 • Izjava o usklađenju sastavljena je dana 27. prosinca 1995. godine.
 • Odlukom člana društva od dana 03. lipnja 2003. godine izmijenjene su odredbe Izjave o usklađenju u čl. 1. st. 2., čl. 5. st. 2., čl. 16. st. 1. te čl. 19. - odredbe o osnivaču i broju članova nadzornog odbora. Pročišćen tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
 • Odlukom člana društva od dana 14. srpnja 2004. godine izmijenjene su odredbe Izjave o usklađenju u dijelu koji se odnosi na predmet poslovanja - djelatnosti. Pročišćen tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
 • Odlukom skupštine društva od 16. veljače 2012. godine Izjava o osnivanju izmijenjena je u čl. 4. (predmet poslovanja-djelatnosti) i čl. 5. (temeljni kapital). Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
 • Odlukom skupštine društva od 15. studenoga 2012. godine Izjava o osnivanju izmijenjena je u čl. 5. koji se odnosi na temeljeni kapital društva. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
 • Odlukom Skupštine društva od 19. veljače 2014. godine Izjava o osnivanju izmijenjena je u cijelosti te u pročišćenom tekstu dostavljena u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

 • Odlukom skupštine društva od 16. veljače 2012. godine povećan je temeljni kapital društva za visinu temeljnog kapitala društava koja se pripajaju sa iznosa od 10.865.000,00 kn za ukupan iznos od 6.332.000,00 kn na iznos od 17.197.000,00 kn.
 • Odlukom skupštine društva od 15. studenoga 2012. godine temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 17.197.000,00 kn za iznos od 1.030.300,00 kn na iznos od 18.227.300,00 kn.
 • Odlukom Skupštine društva od 19. veljače 2014. godine smanjen je temeljni kapital društva zbog podjele društva odvajanjem s osnivanjem novog društva sa iznosa od 18.227.300,00 kn za iznos od 7.362.300,00 kn na iznos od 10.865.000,00 kn.
 • Odlukom Skupštine društva od 2. lipnja 2016. godine smanjen je temeljni kapital društva na pojednostavljeni način sa iznosa od 10.865.000,00 kn za iznos od 1.500.000,00 kn na iznos od 9.365.000,00 kn.
 • Odlukom Skupštine od 7. prosinca 2016. godine smanjen je temeljni kapitala za vrijednost isknjiženja zgrade mrtvačnice Vrbovsko, u iznosu od 577.100,00 kn, sa 9.365.000,00 kn na 8.787.900,00 kn.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi
Subjektu upisa pripojena su društva
- BIJELA KOSA d. o. o. Vrbovsko, Goranska 1, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 040219410 - OIB 81196583871 Trgovačkog suda u Rijeci te društvo
- PODUZETNIČKI CENTAR d. o. o. Vrbovsko, Goranska 1, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 040235900 - OIB 94069271090 Trgovačkog suda u Rijeci
temeljem Ugovora o pripajanju od 16. veljače 2012. godine, Odluke o pripajanju društva preuzimatelja od 16. veljače 2012. godine i Odluke o pripajanju društava koja se pripajaju od 16. veljače 2012. godine.
Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Statusne promjene: podjela subj. upisa odvaj. s osnivanjem
Skupština društva je dana 19. veljače 2014. godine odobrila Plan podjele i donijela Odluku o podjeli društva odvajanjem s osnivanjem društva KOMUNALAC d.o.o. Vrbovsko, Željeznička ulica 1/a.
Na novo društvo nastalo podjelom su preneseni dijelovi imovine, obveza i pravnih odnosa subjekta upisa kao društva koje se dijeli na način određen planom podjele, a da društvo koje se dijeli ne prestaje.
Članovi društva koje se dijeli Odlukom o podjeli usvojenom na skupštini društva dana 19. veljače 2014. godine usvojili su odluku kojom se odriču izvješća uprave i nadzornog odbora o podjeli društva i od prava na pobijanje odluke o podjeli ili povezivanju na ništetnost iste odluke.

Ostali podaci

 • Subjekt do sada upisan u reg. ulošku broj 1-947-00 Trgovačkog suda u Rijeci.
 • Upozoravaju se vjerovnici društava koja sudjeluju u pripajanju daje se osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu tražiti da im se podmire potraživanja. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih potraživanja.

Zabilježbe

Zabilježbe
Redni broj zabilježbe: 1
- Plan podjele zaprimljen u sudskom registru 13. prosinca 2013. godine pod posl. br. R3-16328/13.

Ispis