ZAKON O VODAMA

Za pregled kliknite na ikonu

ZAKON O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA

Za pregled kliknite na ikonu

ZAKON O VODNIM USLUGAMA

Za pregled kliknite na ikonu

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA

Za pregled kliknite na ikonu

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

 

Za pregled kliknite na ikonu

 

ETIČKI KODEKS I ODLUKA O ETIČKOM POVJERENIKU

Za pregled kliknite na ikonu

PRAVILNIK O KORUPCIJI

Za pregled kliknite na ikonu

PRAVILNIK O RADU

Pravilnik o radu - 2020. godina
 
Za pregled kliknite na ikonu
 
Izmjene i dopune Pravilnika o radu
 
Za pregled kliknite na ikonu

 

Pravilnik o radu
Za pregled kliknite na ikonu

PRAVILNIK O UREDSKOM POSLOVANJU

Za pregled kliknite na ikonu

PRAVILNIK O ZAŠTITI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

Za pregled kliknite na ikonu

PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA POTROŠAČA JAVNIH USLUGA ISPORUČITELJA VODE VRBOVSKO D.O.O.

Za pregled kliknite na ikonu

 

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA ISPORUKE VODNE USLUGE

Za pregled kliknite na ikonu

NAKANA SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA – VODE VRBOVSKO d.o.o.

Za pregled kliknite na ikonu

ODLUKA O VODOOPSKRBI

Za pregled kliknite na ikonu

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VODOOPSKRBI

Za pregled kliknite na ikonu

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VODOOPSKRBI II

Za pregled kliknite na ikonu

ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA OPSKRBU PITKOM VODOM I ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

Za pregled kliknite na ikonu

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA OPSKRBU PITKOM VODOM I ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

Za pregled kliknite na ikonu

ODLUKA O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA VRBOVSKOG

Za pregled kliknite na ikonu

ODLUKA O ZAŠTITI IZVORIŠTA NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA

Za pregled kliknite na ikonu

ODLUKA O PLAĆANJU NAKNADE ZA RAZVOJ

Za pregled kliknite na ikonu

ODLUKA O PRAVU PRISTUPA INFORMACIJAMA

Za pregled kliknite na ikonu

ODLUKA O OSNIVANJU I RADU POVJERENSTVA ZA REKLAMACIJE POTROŠAČA

Za pregled kliknite na ikonu

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I RADU POVJERENSTVA ZA REKLAMACIJE POTROŠAČA

Za pregled kliknite na ikonu

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA POTROŠAČA JAVNIH USLUGA ISPORUČITELJA VODE VRBOVSKO D.O.O.

Za pregled kliknite na ikonu

 

ODLUKA O OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA

Za pregled kliknite na ikonu

 

 

logo