OBAVIJEST O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ODREDABA ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
PDF 2rKliknite ikonu za pregled

 

JAVNA NABAVA

JAVNA NABAVA ZA 2021.

IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE S REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNE MREŽE – DIO1, VRBOVSKO, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE JN-1/2021
Objavljeno: 04.03.2021. godine
 1. NACRT - DOKUMENTACIJA O NABAVI
 2. POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 3. GRAĐEVINSKI TROŠKOVNIK
 4. GRAĐEVINSKI PROJEKT
 5. NACRTI

 

JAVNA NABAVA ZA 2020.

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE, JN-9/2020
Objavljeno: 18.12.2020. godine
 1. Odluka o odabiru
 2. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Objavljeno: 16.12.2020. godine
 1. Zapisnik s javnog otvaranja ponuda
Objavljeno: 26.11.2020. godine
 1. PRILOG 3. IZJAVA SUGLASNOSTI ZA PRISTUP PODACIMA O OBRAČUNSKIM MJERNIM MJESTIMA
 2. ODGOVOR NA UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA OD 26. STUDENOG 2020. GODINE
Objavljeno: 25.11.2020. godine
 1. DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - I. izmjena
 2. OBAVIJEST O IZMJENI DOKUMENTACIJE O NABAVI
 3. ODGOVOR NA UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA
Objavljeno: 24.11.2020. godine
 1. DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE
 2. ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVE ROBA: „ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE“
 3. IZJAVA O SUKOBU INTERESA - MAJA ŽUTEG
 4. IZJAVA O SUKOBU INTERESA - NIKOLINA MAMULA
 5. IZJAVA O SUKOBU INTERESA - MARIJANA VUJNOVIĆ
 6. IZJAVA O SUKOBU INTERESA - SILVAN RAVLIĆ
 7. IZJAVA O SUKOBU INTERESA - ŽELJKO DRAGOVIĆ
 8. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD).pdf
 9. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD).xml
 10. OBAVIJEST O NADMETANJU – SEKTORSKA NABAVA
 11. TROŠKOVNIK

 

SANACIJA I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE, JN-3/2020
Objavljeno: 29.10.2020. godine
 1. Odluka o odabiru
 2. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Objavljeno: 02.10.2020. godine
 1. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Objavljeno: 09.09.2020. godine
 1. DOKUMENTACIJA O NABAVI - „SANACIJA I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE“
 2. OBAVIJEST O NADMETANJU – SEKTORSKA NABAVA
 3. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD) - pdf datoteka
 4. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD) - xml datoteka
 5. TORŠKOVNIK
Objavljeno: 26.08.2020. godine
 1. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Objavljeno: 26.08.2020. godine
 1. DOKUMENTACIJA O NABAVI - NACRT
 2. ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVA: „SANACIJA I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE“
 3. IZJAVA O SUKOBU INTERESA - MAJA ŽUTEG
 4. IZJAVA O SUKOBU INTERESA - NIKOLINA MAMULA
 5. IZJAVA O SUKOBU INTERESA - SILVAN RAVLIĆ
 6. IZJAVA O SUKOBU INTERESA - ŽELJKO DRAGOVIĆ
 7. POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 8. GLAVNI PROJEKAT - ARHITEKTONSKI PROJEKT - SANACIJA I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE
 9. TROŠKOVNIK
Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda Stara Sušica-Senjsko“, JN-1/2020
Objavljeno: 01.06.2020. godine
 1. ODLUKA O ODABIRU
 2. ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
 3. PRILOG 1-točka 11. Zapisnika
 4. PRILOG 2- točka 13. Zapisnika
 5. PRILOG 3 - točka 14. Zapisnika
 6. PRILOG 4 - točka 17. Zapisnika
Objavljeno: 19.05.2020. godine
 1. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

Objavljeno: 26.03.2020. godine
 1. DOKUMENTACIJA O NABAVI
 2. OBAVIJEST O NADMETANJU – SEKTORSKA NABAVA
Objavljeno: 25.03.2020. godine
 1. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Objavljeno: 18.03.2020. godine
 1. Poziv na prethodno savjetovanje gospodarskim subjektima
 2. Dokumentacija o nabavi
 3. Troškovnik
 4. Glavni projekt

 

 

JAVNA NABAVA ZA 2019.

Sanacija ogranka opskrbnog cjevovoda u Ulici Rim, JN-2/2019
Objavljeno: 26.08.2019. godine
 1. Odluka o odabiru
 2. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Objavljeno: 19.07.2019. godine
 1. Dokumentacija o nabavi
 2. eESPD.pdf
 3. eESPD.xml
Objavljeno: 18.07.2019. godine
 1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

Objavljeno: 05.07.2019. godine
 1. Poziv na prethodno savjetovanje
 2. Troškovnik
 3. NACRT - Dokumentacija o nabavi
 4. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu
 5. Glavni projekt

 

Rekonstrukcija cjevovoda Borik-Žrtava fašizma-Školska ulica, Moravice

Objavljeno: 01.07.2019. godine

 1. Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava - Rezultati postupka nabave
Objavljeno: 06.06.2019. godine

Objavljeno: 02.05.2019. godine
 1. DOPUNU DOKUMENTACIJE O NABAVI
Objavljeno: 15.04.2019. godine
 1. OBAVIJEST O NADMETANJU – SEKTORSKA NABAVA
 2. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 3. DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE
Objavljeno: 04.02.2019. godine
 1. NACRT - DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE
 2. ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU U POSTUPKU JAVNE NABAVE RADOVA „REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA BORIK-ŽRTAVA FAŠIZMA-ŠKOLSKA ULICA, MORAVICE“
 3. POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA: „REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA BORIK-ŽRTAVA FAŠIZMA-ŠKOLSKA ULICA, MORAVICE“ (EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE JN-1/2019)
 4. TROŠKOVNIK

JAVNA NABAVA ZA 2018.

Električna energija za dvogodišnje razdoblje
Objavljeno: 04.12.2018. godine
Objavljeno: 27.11.2018. godine
Objavljeno: 02.11.2018. godine
Objavljeno: 22.10.2018. godine

 

Sanacija gubitka na vodoopskrbnom sustavu Vrbovsko
Objavljeno: 09.07.2018. godine
Izgradnja tlačnog cjevovoda „CS Gladi – VS Senjsko 2“
Objavljeno: 13.02.2018. godine
 1. Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava
 2. Odluka o odabiru ponude
 3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 4. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
 5. Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava
 6. Dokumentacija o nabavi-EOJN
 7. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 8. Obavijest o prethodnom savjetovanju sa svim interesiranim gospodarskim subjektima
 9. Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
 10. Glavni projekt (zip datoteka)
 11. N A C R T - DOKUMENTACIJA O NABAVI za otvoreni postupak javne nabaveN A C R T - DOKUMENTACIJA O NABAVI za otvoreni postupak javne nabave
 12. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave radova izgradnje tlačnog cjevovoda „CS Gladi – VS Senjsko 2“
 13. Građevinska dozvola
 14. Izjava o sukobu interesa - Maja Žuteg
 15. Izjava o sukobu interesa - Nikolina Mamula
 16. Izjava o sukobu interesa - Darko Dobrović
 17. Izjava o sukobu interesa - Raul Kinkela
 18. Troškovnik
Izrada projektne dokumentacije i natječajne dokumentacije na području aglomeracije Vrbovsko – I i II faza izgradnje
Objavljeno: 01.02.2018. godine
 1. Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava
 2. Odluka o odabiru ponude
 3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 4. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda s prilozima
 5. Dokumentacija o nabavi za otvoreni postupak javne nabave
 6. Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
 7. Troškovnik
 8. PROJEKTNI ZADATAK
 9. Izjava o sukobu interesa - Maja Žuteg
 10. Izjava o sukobu interesa - Nikolina Mamula
 11. Izjava o sukobu interesa - Darko Dobrović
 12. Izjava o sukobu interesa - Silvan Ravlić

 1. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 2. N A C R T - DOKUMENTACIJA O NABAVI za otvoreni postupak javne nabave
 3. PROJEKTNI ZADATAK
 4. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave usluga Izrade projektne dokumentacije i natječajne dokumentacije na području aglomeracije Vrbovsko – I i II faza izgradnje
 5. Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 6. Troškovnik

JAVNA NABAVA ZA 2017.

SANACIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU DOKMANOVIĆI

Evidencijski broj nabave: JN-EMV-1/2017


OPIS PREDMETA NABAVE:

Sanacija dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda vodoopskrbnog sustava podsustava Moravice grada Vrbovskog izvodi se na način da se dotrajale vodoopskrbne cijevi zamjenjuju PEHD cijevima nazivnog tlaka 10 bara, promjera od DN 90 do DN 140 ukupne projektirane dužine 1.400,00 m. Radi se o cijevima visoke gustoće namijenjene distribuciji pitke vode, a spajanje cijevi vrši se elektrofuzijskim zavarivanjem (EF spojnice). Osim sanacije cjevovoda, u projekt je uključena i sanacija ostalih sastavnih elemenata cjevovoda (hidranti, okna i sl.). Svi radovi izvode se prema postojećoj projektnoj-tehničkoj dokumentaciji (Glavni projekt, Troškovnik).
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave CPV: 45231113-0 - Radovi zamjene cjevovoda

 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Za pregled kliknite na ikonu


 

 1. Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava
 2. DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA
 3. Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
 4. Troškovnik projektiranih radova s dokaznicom mjera
 5. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave „Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Dokmanovići“
 6. DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA - NACRT
 7. Troškovnik
 8. Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Maja Žuteg
 9. Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Nikolina Mamula
 10. Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Silvan Ravlić
 11. Izjava o nepostojanju sukoba interesa - željko Dragović
 12. Prilog 2.: Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)Prilog 2.: Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
 13. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
 14. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 15. Odluka o odabiru

 

JAVNA NABAVA ZA 2016.


Opskrba električnom energijom CPV oznaka: 09310000-5, električna energija,

 1. Odluka o odabiru ponude
 2. Zapisnik i pregledu i ocjeni ponude

Evidencijski broj nabave: JN-EMV-2/2016
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine s 1 (jednim) gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

OPIS PREDMETA NABAVE:

Opskrba električnom energijom CPV oznaka 09310000-5 – opisno: električna energija

Poziva na nadmetanje

Za pregled kliknite na ikonu


 1. Dokumentacija za nadmetanje
 2. Troškovnik - opskrba električnom energijom
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja
 4. Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Silvan Ravlić
 5. Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Maja Žuteg
 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Marijana Vujnović

 Izgradnja vodospreme „VS Senjsko 2“ sa spojnom cjevovodima

 

Odluka o odabiru ponude

Za pregled kliknite na ikonu


 

 1. Zapisnik o otvaranju ponuda
 2. 1.IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU RADOVA IZGRADNJE VODOSPREME „VS SENJSKO 2“ SA SPOJNIM CJEVOVODIMA
 3. Dokumentacija za nadmetanje
 4. Troškovnik

 

PLAN NABAVA

PLAN NABAVE VODE VRBOVSKO 2020.

Za pregled kliknite na ikonu

 I. izmjena Plana nabave za 2020. godinu

 

Za pregled kliknite na ikonu

II. izmjena Plana nabave za 2020. godinu

 

Za pregled kliknite na ikonu

III. izmjena Plana nabave za 2020. godinu

 

Za pregled kliknite na ikonu

PLAN NABAVE VODE VRBOVSKO 2019.

 

Za pregled kliknite na ikonu

 I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

 

Za pregled kliknite na ikonu

 II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

 

Za pregled kliknite na ikonu

III. izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

 

Za pregled kliknite na ikonu

 

PLAN NABAVE VODE VRBOVSKO 2018.

Za pregled kliknite na ikonu


 

 I. izmjena Plana nabave za 2018. godinu

Za pregled kliknite na ikonu

PLAN NABAVE VODE VRBOVSKO 2017.

Za pregled kliknite na ikonu

PLAN NABAVE VODE VRBOVSKO 2016.

Za pregled kliknite na ikonu

PLAN NABAVE VODE VRBOVSKO 2015.

Za pregled kliknite na ikonu

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2019. GODINU

Za pregled kliknite na ikonu

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2018. GODINU

Za pregled kliknite na ikonu

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017. GODINU

Za pregled kliknite na ikonu

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2016. GODINU

Za pregled kliknite na ikonu

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2015. GODINU

Za pregled kliknite na ikonu

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2014. GODINU

Za pregled kliknite na ikonu

 

IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI

2018. GODINA

 
Za pregled kliknite na ikonu
 

2017. GODINA

 
Za pregled kliknite na ikonu
 

2016. GODINA

Za pregled kliknite na ikonu

2015. GODINA

Za pregled kliknite na ikonu

2014. GODINA

Za pregled kliknite na ikonu

 

 

 

 

Ispis E-mail

logo