BAGATELNA NABAVA ZA 2017. GODINU

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova sanacije vodovodnog ogranka u naselju Liplje

Naručitelj Vode Vrbovsko d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju upućuje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova sanacije vodovodnog cjevovoda u naselju Liplje.
Sukladno članku 12., stavak 1. točka a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Naručitelj nije dužan primijeniti navedeni Zakon za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, te za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.00,00 kn bez PDV-a.  Nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a, i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn bez PDV-a, sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi smatra se jednostavnom nabavom koju Naručitelj provodi sukladno internom općem aktu poštujući načela javne nabave.  Slijedom prethodno navedenog društvo Vode Vrbovsko d.o.o. donijelo je interni Pravilnik temeljem kojeg se provodi ova nabava. Temeljem odredbe članka 447. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj je dužan uskladiti interni Pravilnik s odredbama novog Zakona o javnoj nabavi u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona, a nakon isteka rok od 6 mjeseci interni Pravilnik prestaje vrijediti, ukoliko nije usklađen s odredbama ZJN 2016.  Slijedom navedenog Naručitelj provodi ovaj postupak jednostavne nabave sukladno internom Pravilniku u provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti –pročišćeni tekst- URBROJ: 1128/02-2016.

PREDMET NABAVE

Predmet nabave su radovi sanacije vodovodnog ogranka u naselju Liplje na području grada Vrbovskog, prema specifikaciji radova u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

 

Poziv na dostavu ponude
Za pregled kliknite na ikonu

 1. Odluka o početku nabave
 2. Troškovnik
 3. Izjava o sukobu interesa - Maja Žuteg
 4. Izjava o sukobu interesa - Silvan Ravlić
 5. Izjava o sukobu interesa - Željko Dragović

Poziv na dostavu ponude za nabavu radova sanacije cjevovoda – ogranak Severin na Kupi

 1. Odluka o odabiru ponude
 2. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 3. Zapisnik o otvaranju ponuda

Naručitelj Vode Vrbovsko d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju upućuje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv na dostavu ponuda za nabavu sanacije cjevovoda – ogranak Severin na Kupi.
Sukladno članku 12., stavak 1. točka a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Naručitelj nije dužan primijeniti navedeni Zakon za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a, sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi smatra se jednostavnom nabavom koju Naručitelj provodi sukladno internom općem aktu poštujući načela javne nabave.  Slijedom prethodno navedenog društvo Vode Vrbovsko d.o.o. donijelo je interni Pravilnik temeljem kojeg se provodi ova nabava. Temeljem odredbe članka 447. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj je dužan uskladiti interni Pravilnik s odredbama novog Zakona o javnoj nabavi u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona, a nakon isteka rok od 6 mjeseci interni Pravilnik prestaje vrijediti.  Slijedom navedenog Naručitelj provodi ovaj postupak jednostavne nabave sukladno internom Pravilniku u provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti –pročišćeni tekst- URBROJ: 1128/02-2016.

PREDMET NABAVE

Predmet nabave je nabava radova sanacije cjevovoda u naselju Severin na Kupi na području grada Vrbovskog, prema specifikaciji u Troškovniku u prilogu ovog Poziva na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponude
Za pregled kliknite na ikonu

Poziv na dostavu ponude za vršenje ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

 1. Odluka o odabiru ponude

Naručitelj Vode Vrbovsko d.o.o. Vam upućuje Poziv na dostavu ponuda za vršenje ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.
Sukladno članku 12., stavak 1. točka a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Naručitelj nije dužan primijeniti navedeni Zakon za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a, sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi smatra se jednostavnom nabavom koju Naručitelj provodi sukladno internom općem aktu poštujući načela javne nabave.  Slijedom prethodno navedenog društvo Vode Vrbovsko d.o.o. donijelo je interni Pravilnik temeljem kojeg se provodi ova nabava. Temeljem odredbe članka 447. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj je dužan uskladiti interni Pravilnik s odredbama novog Zakona o javnoj nabavi u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona, a nakon isteka rok od 6 mjeseci interni Pravilnik prestaje vrijediti.  Slijedom navedenog Naručitelj provodi ovaj postupak jednostavne nabave sukladno internom Pravilniku u provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti –pročišćeni tekst- URBROJ: 1128/02-2016.

PREDMET NABAVE

Predmet nabave je vršenje ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju pri čemu uzorkovanje i dostavu uzoraka ovlaštenom laboratoriju obavlja ovlašteni djelatnik Naručiteja. Specifikacija i procijena godišnja količina ispitnih uzoraka navedena je u Troškovniku u prilogu ovog Poziva.

Poziv na dostavu ponude
Za pregled kliknite na ikonu

Poziv na dostavu ponude za nabavu dugoročnog najma radnog stroja

Naručitelj Vode Vrbovsko d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju upućuje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv na dostavu ponuda za nabavu dugoročnog najma radnog stroja.
Sukladno članku 12., stavak 1. točka a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Naručitelj nije dužan primijeniti navedeni Zakon za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a, sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi smatra se jednostavnom nabavom koju Naručitelj provodi sukladno internom općem aktu poštujući načela javne nabave.  Slijedom prethodno navedenog društvo Vode Vrbovsko d.o.o. donijelo je interni Pravilnik temeljem kojeg se provodi ova nabava. Temeljem odredbe članka 447. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj je dužan uskladiti interni Pravilnik s odredbama novog Zakona o javnoj nabavi u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona, a nakon isteka rok od 6 mjeseci interni Pravilnik prestaje vrijediti.  Slijedom navedenog Naručitelj provodi ovaj postupak jednostavne nabave sukladno internom Pravilniku u provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti –pročišćeni tekst- URBROJ: 1128/02-2016.

PREDMET NABAVE

Dugoročni najam radnog stroja- rovokopač-utovarivač, težine od 6 do 9 tona, na kotačima.

 

Poziv na dostavu ponude
Za pregled kliknite na ikonu

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju tlačnog cjevovoda CS Ribnjak – VS Senjsko 2

 1. Odluka o odabiru ponude
 2. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 3. Zapisnik o otvaranju ponuda

Naručitelj Vode Vrbovsko d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju upućuje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju tlačnog cjevovoda CS Ribnjak – VS Senjsko 2.
Sukladno članku 12., stavak 1. točka a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Naručitelj nije dužan primijeniti navedeni Zakon za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a, sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi smatra se jednostavnom nabavom koju Naručitelj provodi sukladno internom općem aktu poštujući načela javne nabave.  Slijedom prethodno navedenog društvo Vode Vrbovsko d.o.o. donijelo je interni Pravilnik temeljem kojeg se provodi ova nabava. Temeljem odredbe članka 447. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj je dužan uskladiti interni Pravilnik s odredbama novog Zakona o javnoj nabavi u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona, a nakon isteka rok od 6 mjeseci interni Pravilnik prestaje vrijediti.  Slijedom navedenog Naručitelj provodi ovaj postupak jednostavne nabave sukladno internom Pravilniku u provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti –pročišćeni tekst- URBROJ: 1128/02-2016.

PREDMET NABAVE
 

Predmet ovog Poziva na dostavu ponuda je usluga izrade potpune projektne dokumentacije za izgradnju tlačnog cjevovoda CS Ribnjak – VS Senjsko 2, sukladno Projektnom zadatku u prilogu ovog Poziva.

Poziv na dostavu ponude
Za pregled kliknite na ikonu
 

 1. Odluka o početku nabave
 2. Projektni zadatak za izradu idejnog i glavnog projekta izgradnje tlačnog cjevovoda CS Ribnjak – VS Senjsko2
 3. Izjava o sukobu interesa - Maja Žuteg
 4. Izjava o sukobu interesa - Silvan Ravlić
 5. Izjava o sukobu interesa - Željko Dragović

logo