Analiza vode nakon pronalaska crva u internoj instalaciji korisnika

Nakon objave članaka portala Gorske novosti, 6. ožujka 2021. godine, u ponedjeljak 8. ožujka preuzet je uzorak vode na internoj instalaciji korisnika koji je iznio tvrdnju da je u internoj instalaciji gospodarskog objekta uz kuću pronašao dva crva. Organizmi su također preuzeti i predani na Odjel mikrobiologije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije.
Pregledom organizma, od strane stručnog osoblja Nastavnog zavoda, utvrđeno je da se radi o crvu koji se pojavljuje kao parazit na većim kukcima, te se može dogoditi da jajašca crva ostanu na vlažnom mjestu, kakvo odgovara njegovom razvoju. Također, budući da su, prema iskazu korisnika, iz jedne slavine u pomoćnom objektu istovremeno izašla dva crva, koji se nisu pojavili niti na jednoj drugoj slavini tog korisnika kasnije, a niti, prema našim saznanjima, na slavinama ijednog drugog korisnika usluge, izvjesno je da su se organizmi razvili unutar slavne u koju su na neki način ušli s vanjske strane.
Tijekom cijelog proteklog tjedna, od 8. do 12. ožujka, na internoj instalaciji korisnika preuzimani su uzorci, a korisnik je pri preuzimanju ovjerio zapisnik o uzorkovanju sa izjavom da u uzorku nisu prisutni navedeni organizmi. Svi uzorci su ispitani u ovlaštenim laboratorijima i svaki je sukladan Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju.

Ovim putem, molimo korisnike da sve eventualne nesukladnosti vode za ljudsku potrošnju jave isporučitelju vodne usluge – Vodama Vrbovsko d.o.o., na dostupne telefonske brojeve ili elektroničkom poštom, u svako doba, a kako bi se izbjegle neugodnosti oko lociranja korisnika, te omogućile mjere postupanja i zaštite ispitivanja okolnosti pojedinih prigovora, sve u cilju osiguranja kakvoće vode svih korisnika.

 

PRILOZI


  1. Zapisnici o uzrokovanju vode za ljudsku potrošnju i Izvještaji o ispitivanju vode za razdoblje od 08. - 12. ožujka 2021. godine

Ispis