OBAVIJESTI

Objavljeno: 27. ožujka 2020. godine

ODLUKA O MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NA GOSPODARSTVO USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA - VERZIJA ZA ISPUNJAVANJE ZAHTJEVA ZA OSLOBOĐENJE PLAĆANJA FIKSNOG DIJELA CIJENE VODNIH USLUGA

Objavljeno: 27. studenog 2018. godine
Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da je javni isporučitelj vodnih usluga na području grada Vrbovskog Vode Vrbovsko d.o.o. donio novu Odluku o cijeni vodnih usluga KLASA: 400-01/18-01/3, koja stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine od kada počinje i primjena predmetne Odluke na obračun vodnih usluga.


Odluku možete preuzeti na sljedećem linku:

PDF 2r Kliknite ikonu za pregled

Na Odluku o cijeni vodnih usluga ishođena je suglasnost gradonačelnika Grada Vrbovskog KLASA: 363-09/18-01-96 URBROJ: 2193-02-18-4 od 22. listopada 2018. te pozitivno mišljenje Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Vrbovskog KLASA: 363-09/18-01-96 URBROJ: 2193-01-02/18-01-2 od 19. listopada 2018. godine.


Suglasnost gradonačelnika možete preuzeti na sljedećem linku:

PDF 2r Kliknite ikonu za pregled

Pozitivno mišljenje Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Vrbovskog možete preuzeti na sljedećem linku:

PDF 2r Kliknite ikonu za pregled

Obrazloženje izračuna novih cijena vodnih usluga možete preuzeti na sljedećem linku:

PDF 2r Kliknite ikonu za pregled

CJENIK VODNIH USLUGA

ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA

 

SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2015. GODINI

 

 

PLANOVI GRADNJE

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2015. GODINA

I. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIG GRAĐEVINA 2015. GODINU

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2016. GODINA

I. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2016. GODINU

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2017. GODINA

I. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2017. GODINU

II. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2017. GODINU

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2018. GODINA

I. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2018. GODINU

II. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2018. GODINU

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2019. GODINA

 

OBRASCI

* sljedeći obrasci zahtjeva se nalaze u pdf formatu, te su napravljeni tako da se traženi podaci mogu unesti  putem računala. Završetkom unosa traženih podataka obrasac se može isprintati ili sačuvati u elektronskom obliku za slanje elektroničkom poštom.

 

Ispis E-mail

logo