KLASA: 050-02/21-01/1
URBROJ: 2193-08-01-21-1
Vrbovsko, 15. ožujka 2021.
 
Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Vode Vrbovsko d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, u vezi sa odredbom članka 25. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14, 110/15 i 14/19) i članka 5. Pravilnika o radu Povjerenstva za rješavanje prigovora potrošača javnih usluga isporučitelja Vode Vrbovsko d.o.o. – pročišćeni tekst -, direktor društva Vode Vrbovsko d.o.o. donosi sljedeću
 
ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za rješavanje prigovora potrošača
javnih usluga isporučitelja Vode Vrbovsko d.o.o.
 
Članak 1.

Ovom odlukom o imenovanju članova Povjerenstva za rješavanje prigovora potrošača javnih usluga isporučitelja Vode Vrbovsko d.o.o. (u nastavku: Odluka) u Povjerenstvo za rješavanje prigovora potrošača javnih usluga isporučitelja Vode Vrbovsko d.o.o. (u nastavku: Povjerenstvo) imenuju se sljedeći članovi:
 
 1. MAJA ŽUTEG, predsjednica, Vode Vrbovsko d.o.o.
 2. GORANA GERIĆ KLOKOČKI, članica, Vode Vrbovsko d.o.o.
 3. ANA SMOLJAK, članica, Društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske, Dobra 1, Vrbovsko, imenovana odlukom Društva od 15. ožujka 2021. godine.
 
Zamjenicima članova Povjerenstva imenuju se:
 1. BOŽANA MILOVANOVIĆ, zamjenica predsjednice, Vode Vrbovsko d.o.o.
 2. ŽELJKO DRAGOVIĆ, zamjenik članice, Vode Vrbovsko d.o.o.
 3. MARIJA PERUŠIĆ, zamjenica članice, Društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske, Dobra 1, Vrbovsko, imenovana odlukom Društva od 15. ožujka 2021. godine.
 
Članak 2.

Mandat svim članovima Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke traje 4 (četiri) godine od dana donošenja ove Odluke.
Članovi i zamjenici članova Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke mogu ponovno biti imenovani za sljedeće mandatno razdoblje.
 
Članak 3.

Način rada Povjerenstva definiran je Pravilnikom o radu Povjerenstva za rješavanje prigovora potrošača javnih usluga isporučitelja Vode Vrbovsko d.o.o. – pročišćeni tekst - od 11. ožujka 2021. godine KLASA: 003-05/19-01/3 URBROJ: 2193-08-01-21-3.
Vode Vrbovsko d.o.o.
Nikolina Mamula, mag.ing.aedif., direktorica, v.r.
 
DOSTAVITI:
 1. Imenovanim članovima i zamjenicima članova iz Voda Vrbovsko d.o.o., na radnom mjestu, preslika
 2. Imenovanoj članici i zamjenici članice iz Društva za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske putem Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 3. Registar odluka, preslika
 4. Uz Pravilnik o radu Povjerenstva, preslika
 5. Pismohrana
 6. www.vode-vrbovsko.hr
 
 

PRILOZI


 1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za rješavanje prigovora potrošača javnih usluga isporučitelja Vode Vrbovsko d.o.o.

Ispis E-mail

logo

Vode Vrbovsko d.o.o
Željeznička ulica 1A, 51326 Vrbovsko
OIB: 49090879289

Odaberite jezik